Nieuwe perspectieven voor een nieuw jaar?

Artikel geschreven door Gocar Data. De in dit artikel verwoorde analyses en meningen zijn alleen die van de auteur en niet die van OPENLANE Europe.

In de laatste artikels van Gocar Data hebben zij de verschillende gevolgen van COVID-19 voor de Europese automobielsector aan de hand van verschillende aspecten geanalyseerd. Bij de start van het nieuwe jaar hebben zij een stap achteruit gezet en een ‘bigger picture’ update van de markt gemaakt om de trends die zij op korte,- en lange termijn zien in kaart te brengen.

 

Volumes: het is gecompliceerd, maar… 

De markt is op zoek naar auto’s, maar er is een algemeen tekort. De laatste door Gocar Data geanalyseerde cijfers over de online beschikbare voertuigen bevestigen dit. In december was er op alle markten een groot percentage minder auto’s beschikbaar dan in 2020 of 2019. De grootste verschillen zijn te vinden in Italië, -33% ten opzichte van december 2020, en in Spanje, -31%. Dit is overduidelijk een moeilijke situatie.

Graph: evolution YTD

 

Maar er zou een positieve ontwikkeling kunnen zijn. Als de volumes vergeleken worden met die van november, ziet Gocar Data een stabilisatie. Na maanden van onafgebroken daling is het nog te vroeg om te juichen, maar het is wel een goed teken. Sommige markten, en niet de minste, gaan zelfs omhoog, zoals Duitsland (+2,43% in één maand) en Spanje (+ 4,7%). Gocar Data zal deze volumes nauwlettend in de gaten houden om te zien of dit slechts tijdelijk is, of dat het een teken is dat het dieptepunt bereikt is.

Graph: evolution Nov. to Dec. 2021

 

Toonaangevende merken 

Volkswagen en Mercedes staan beide in de top drie, maar Volkswagen staat consequent hoger in de rangschikking (behalve in België). De invloed van plaatselijke merken is nog altijd even groot. Zoals verwacht staan in Duitsland drie Duitse merken in de top drie. De Franse markt wordt gedomineerd door Franse merken en in Italië is Fiat nog steeds de historische leider. BMW is slechts twee keer in de top drie vertegenwoordigd (in België en Spanje), maar wel steeds op de eerste plaats.

 

Graph: makes ranking

 

Roulatie: Sommige auto’s lopen snel, andere niet 

Gocar Data volgt alle gepubliceerde voertuigen op alle relevante portals. Bij de bestudering van de roulatie hebben zij twee indicatoren ontdekt die in tegengestelde richting schijnen te gaan, maar een tweeledige situatie laten zien.

Enerzijds zien zij dat de gemiddelde voorraaddagen bij professionals stijgen wanneer zij december 2020 vergelijken met 2021. Aan de andere kant stijgt ook het percentage recente publicaties.  

De gemiddelde voorraaddagen voor professionele verkopers: 

Over het geheel genomen lijkt deze indicator teleurstellend. Met vijf van de zes landen rond of boven de 60 voorraaddagen, lijkt het te bewijzen dat de markt nog steeds problemen heeft met de verkoop van de producten in voorraad.  

Alleen België lijkt in een positieve situatie te verkeren met een gemiddelde van 37 dagen.  

Sommige auto’s verkopen extreem snel, terwijl andere meer moeite hebben om een koper te vinden. Daar kunnen vele redenen voor zijn, zoals fiscale redenen of plaatselijke voorschriften voor lage-emissiezones. Grensoverschrijdende verkoop, waarin OPENLANE zeer sterk is, kan voor deze voertuigen een echte kans betekenen, omdat zij op andere Europese markten aantrekkelijker zijn.

 

Prijsstelling: gaat omhoog, omhoog, omhoog 

In het vorige artikel heeft Gocar Data zich op een paar modellen in het bijzonder geconcentreerd en aangetoond dat de prijzen duidelijk aan het stijgen waren. Vandaag bekijken zij de wereldmarkten.

Wanneer zij de gemiddelde prijs vergelijken van de auto’s die tussen december 2020 en 2021 door professionele of door particuliere verkopers worden verkocht, is er op alle markten een constante stijging:

 

Voor particuliere verkopers hebben België, Italië en Duitsland de grootste prijsstijging:

 

 

For professional sellers, Germany, Spain & Italy are in the top 3 positions: 

 

 

Wederom laat dit onderzoek zien hoe de markten verschillend op de situatie reageren. Het toont ook aan dat er mogelijkheden zijn voor grensoverschrijdende activiteiten. Maximaliseer nu je inkomsten door je auto’s via OPENLANE te verkopen!