Нови перспективи за новата година?

Статията е написана от Gocar Data – Анализът и мненията, изразени в тази статия, са единствено на автора, а не на OPENLANE Europe.

В последните статии на Gocar Data бяха анализирани различните въздействия на COVID-19 върху европейския автомобилен сектор в различни аспекти. С началото на новата година те направиха една крачка назад и направиха актуализация на „по-голямата картина“ на пазара, за да определят краткосрочните и дългосрочните тенденции, които наблюдават.   

 

Обем: сложно е, но…  

На пазара се търсят автомобили, но има общ недостиг. Последните данни, анализирани от Gocar Data за наличните онлайн автомобили, потвърждават това. През декември на всички пазари има голям процент по-малко налични автомобили в сравнение с 2020 г. или 2019 г. Най-големите разлики могат да се открият в Италия, -33% в сравнение с декември 2020 г., и в Испания, -31%. Това очевидно е трудна ситуация.  

Graph: evolution YTD

 

Възможно е обаче да се наблюдава положителна тенденция. Ако се сравнят обемите с тези от ноември, Gocar Data наблюдава стабилизиране. След месеци на непрекъснат спад е твърде рано да се радваме, но това е положителен знак. Някои пазари, и не на последно място, дори вървят нагоре, като Германия (+2,43% за един месец) и Испания (+ 4,7%). Gocar Data ще следи отблизо тези обеми, за да разбере дали това е било само временно или е знак, че сме достигнали най-ниската точка.  

Graph: evolution Nov. to Dec. 2021

 

Водещи марки  

Автомобилите на Volkswagen и Mercedes са в челната тройка на марките, но Volkswagen е постоянно на по-високо място (освен в Белгия). Влиянието на местните марки е все така силно, както винаги. Както се очакваше, три германски марки са в челната тройка в Германия. Френският пазар е доминиран от френски марки, а в Италия Fiat все още е исторически лидер. BMW е представена само два пъти в челната тройка (в Белгия и Испания), но винаги на първо място.  

 

Graph: makes ranking

 

Ротация: Някои автомобили се движат бързо, други не  

Gocar Data проследява всички публикувани автомобили във всички съответни портали. При разглеждането на ротацията те са открили два показателя, които сякаш вървят в противоположни посоки, но показват двустранна ситуация.  

От една страна, те виждат, че средният брой дни на склад за професионалисти се увеличава, когато сравняват декември 2020 г. с 2021 г. От друга страна, процентът на последните публикации също се увеличава.

Среден брой складови дни за професионалните продавачи:

Като цяло този показател изглежда разочароващ. При пет от шестте държави, в които броят на дните на складова наличност е около или над 60, това изглежда доказва, че пазарът все още има проблеми с продажбата на наличните продукти.  

Единствено Белгия изглежда е в положителна ситуация – средно 37 дни.

Някои автомобили се продават изключително бързо, докато други имат повече проблеми с намирането на купувач. Причините за това могат да бъдат много, например данъчни причини или местни разпоредби за зони с ниски емисии. Трансграничните продажби, в които OPENLANE е много силна, могат да бъдат истинска възможност за тези автомобили, тъй като те са по-привлекателни на други европейски пазари.

 

Цени: нагоре, нагоре, нагоре  

В предишната статия Gocar Data се спря на няколко модела и показа, че цените явно се покачват. Днес те ще разгледат световните пазари.

Когато сравняват средната цена на автомобилите, продадени от професионални или частни продавачи между декември 2020 г. и 2021 г., се наблюдава последователно покачване на всички пазари:

 

При частните продавачи най-голямо увеличение на цените има в Белгия, Италия и Германия:

 

 

При професионалните продавачи Германия, Испания и Италия са на първите три места:  

 

 

Това проучване отново показва, че пазарите реагират по различен начин на ситуацията. То също така показва, че съществуват възможности за трансгранични дейности. Увеличете приходите си сега, като продавате автомобилите си с OPENLANE!