Bir açık artırma sona erdiğinde, en yüksek teklif onay için satıcıya gönderilir. Satıcıların daha sonra OPENLANE Satış portalı* üzerinden üç yanıttan birini göndermek için 24 saati vardır:

  • Teklifi kabul et – Bu, aracın en yüksek teklifi verene satıldığı anlamına gelir.
  • Teklifi reddet – Bu, aracın satılmadığı ve en yüksek teklifi verenin kaçırdığı anlamına gelir. Satıcı daha sonra aracı tekrar açık artırmaya çıkarabilir.
  • Make a counteroffer – Satıcı alıcıya yeni bir fiyat önerir. Bu fiyat, ilk kazanan tekliften daha yüksek olmalıdır.

Satıcı karşı teklifte bulunmayı seçerse, yeni bir 24 saatlik süre başlar. Bu 24 saatlik müzakere süresi içinde alıcı ve satıcı yeni bir fiyat üzerinde anlaşmalıdır. Bu gerçekleşmezse, teklif otomatik olarak reddedilir ve satış masadan kalkar.

Alıcı bir karşı teklif aldığında, dört seçeneği vardır:

  • Teklifi kabul et – Bu, alıcının aracı karşı teklifte verilen fiyattan satın almayı kabul ettiği anlamına gelir.
  • Yeni bir karşı teklif gönder – Satıcı daha sonra teklifi kabul etme veya reddetme ya da kendi yeni karşı teklifini yapma fırsatına sahip olacaktır.
  • İlk teklifin arkasında durun – Bu, satıcının alıcının en yüksek teklifinden daha fazlasını ödemeye istekli olmadığını bilmesini sağlar. Satıcı daha sonra teklifi kabul edebilir veya reddedebilir.
  • Müzakereden vazgeçme – Alıcı vazgeçmeyi seçer, araç satılmaz ve satıcı aracı tekrar açık artırmaya çıkarmakta serbesttir.

Alıcı ve satıcılar 24 saatlik müzakere süresinin sonuna kadar birbirlerine karşı teklif gönderebilirler. Her karşı teklif yapıldığında, OPENLANE diğer tarafı e-posta yoluyla bilgilendirir, böylece mümkün olduğunca çabuk tepki verebilirler.

*OPENLANE Satış portalı henüz tüm ülkelerde mevcut değildir. Birleşik Krallık satıcıları için açık artırma ekibimiz satıcıyı temsil edecektir.