Pasibaigus aukcionui, pardavėjui išsiunčiamas didžiausias pasiūlymas, kad jis jį patvirtintų. Tada pardavėjai per 24 valandas turi išsiųsti vieną iš trijų atsakymų per OPENLANE pardavimo portalą*:

  • Priimti pasiūlymą – tai reiškia, kad automobilis parduodamas didžiausią kainą pasiūliusiam pirkėjui.
  • Atmesti pasiūlymą – tai reiškia, kad automobilis neparduodamas ir didžiausią kainą pasiūlęs dalyvis pralošia. Tuomet pardavėjas gali iš naujo parduoti automobilį aukcione.
  • Pateikti priešpriešinį pasiūlymą – Pardavėjas pasiūlo pirkėjui naują kainą. Ši kaina turi būti didesnė nei pradinis laimėtojo pasiūlymas.

Jei pardavėjas nusprendžia pateikti priešpriešinį pasiūlymą, prasideda naujas 24 valandų langas. Per šį 24 valandų derybų laikotarpį pirkėjas ir pardavėjas turi susitarti dėl naujos kainos. Jei to nepavyksta padaryti, pasiūlymas automatiškai atmetamas, ir pardavimo sandoris nutraukiamas.

Kai pirkėjas gauna priešingą pasiūlymą, jis turi keturias galimybes:

  • Priimti pasiūlymą – tai reiškia, kad pirkėjas sutinka pirkti automobilį už priešpriešiniame pasiūlyme nurodytą kainą.
  • Pateikti naują priešpriešinį pasiūlymą – tuomet pardavėjas turės galimybę priimti arba atmesti pasiūlymą, arba pateikti naują savo priešpriešinį pasiūlymą.
  • Palikite galioti pradinį pasiūlymą – Taip pardavėjui pranešite, kad pirkėjas nėra pasirengęs mokėti daugiau nei didžiausia pasiūlyta kaina. Tada pardavėjas gali priimti arba atmesti pasiūlymą.
  • Nutraukti derybas – Pirkėjas nusprendžia pasitraukti, automobilis neparduodamas, o pardavėjas gali jį vėl parduoti aukcione.

Pirkėjai ir pardavėjai gali siųsti vienas kitam priešpriešinius pasiūlymus iki 24 valandų derybų laikotarpio pabaigos. Kiekvieną kartą, kai bus pateiktas priešpriešinis pasiūlymas, OPENLANE praneš kitai šaliai el. paštu, kad ši galėtų kuo greičiau reaguoti.

*Pardavimo portalas OPENLANE dar nėra prieinamas visose šalyse. Jungtinės Karalystės pardavėjams atstovaus mūsų aukciono komanda .