Po skončení aukce je nejvyšší nabídka odeslána prodávajícímu ke schválení. Prodejci pak mají 24 hodin na to, aby prostřednictvím portálu OPENLANE Sell* zaslali jednu ze tří odpovědí:

  • Přijmout nabídku – to znamená, že vůz je prodán zájemci s nejvyšší nabídkou.
  • Odmítnout nabídku – To znamená, že vůz není prodán a nejvyšší nabídka propadá. Prodávající pak může vůz vydražit znovu.
  • Podat protinávrh – Prodávající navrhne kupujícímu novou cenu. Tato cena musí být vyšší než původní vítězná nabídka.

Pokud se prodávající rozhodne učinit protinávrh, začíná běžet nové 24hodinové okno. Během této 24hodinové lhůty pro vyjednávání se musí kupující a prodávající dohodnout na nové ceně. Pokud se tak nestane, je nabídka automaticky odmítnuta a prodej je zrušen.

Když kupující obdrží protinabídku, má čtyři možnosti:

  • Přijmout nabídku – To znamená, že kupující souhlasí s koupí vozu za cenu uvedenou v protinabídce.
  • Zaslat novou protinabídku – Prodávající pak má možnost nabídku přijmout nebo odmítnout, případně podat novou vlastní protinabídku.
  • Zůstaňte u původní nabídky – Tím dáte prodávajícímu najevo, že kupující není ochoten zaplatit více, než je jeho nejvyšší nabídka. Prodávající pak může nabídku přijmout nebo odmítnout.
  • Odstoupit od jednání – Kupující se rozhodne od jednání odstoupit, vůz se neprodá a prodávající jej může vydražit znovu.

Kupující a prodávající si mohou vzájemně zasílat protinabídky až do konce 24hodinové doby vyjednávání. Při každé protinabídce bude OPENLANE druhou stranu informovat e-mailem, aby mohla co nejrychleji reagovat.

*Prodejní portál OPENLANE zatím není dostupný ve všech zemích. V případě prodejců ze Spojeného království bude prodejce zastupovat náš aukční tým.