Po zakończeniu aukcji najwyższa oferta jest wysyłana do sprzedającego w celu jej zatwierdzenia. Następnie sprzedający ma 24 godziny na przesłanie jednej z trzech odpowiedzi za pośrednictwem portalu OPENLANE Sell*:

  • Akceptacja oferty – oznacza to, że samochód zostaje sprzedany osobie, która złożyła najwyższą ofertę.
  • Odrzucenie oferty – oznacza to, że samochód nie zostanie sprzedany, a oferent, który zaoferował najwyższą cenę, zostanie pominięty. Sprzedający może ponownie wystawić samochód na aukcję.
  • Złożenie kontroferty – Sprzedający proponuje kupującemu nową cenę. Cena ta musi być wyższa niż początkowa zwycięska oferta.

Jeśli sprzedający zdecyduje się złożyć kontrofertę, rozpoczyna się nowe 24-godzinne okno. W ciągu tego 24-godzinnego okresu negocjacji, kupujący i sprzedający muszą ustalić nową cenę. Jeśli tak się nie stanie, oferta zostaje automatycznie odrzucona, a sprzedaż nie jest możliwa.

Kiedy kupujący otrzymuje kontrofertę, ma cztery możliwości:

  • Przyjęcie oferty – oznacza to, że kupujący zgadza się kupić samochód za cenę podaną w kontrpropozycji.
  • Wyślij nową kontrofertę – Sprzedający będzie miał możliwość przyjęcia lub odrzucenia oferty, albo złożenia nowej, własnej kontroferty.
  • Pozostań przy ofercie początkowej – Dzięki temu sprzedający wie, że kupujący nie chce zapłacić więcej niż wynosi jego najwyższa oferta. Sprzedawca może wtedy przyjąć lub odrzucić ofertę.
  • Zrezygnuj z negocjacji – Kupujący decyduje się odejść, samochód nie zostaje sprzedany, a sprzedający ma możliwość ponownego wystawienia go na aukcji.

Kupujący i sprzedający mogą wysyłać sobie wzajemnie kontroferty do końca 24-godzinnego okresu negocjacji. Za każdym razem, gdy zostanie złożona kontroferta, OPENLANE powiadomi o tym drugą stronę za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby mogła ona jak najszybciej zareagować.

* Portal OPENLANE Sell nie jest jeszcze dostępny we wszystkich krajach. W przypadku sprzedawców z Wielkiej Brytanii, nasz zespół aukcyjny będzie reprezentował sprzedawcę.