Ko se dražba konča, se najvišja ponudba pošlje prodajalcu v potrditev. Prodajalci imajo nato 24 ur časa, da prek portala OPENLANE Sell* pošljejo enega od treh odgovorov:

  • Prijeti ponudbo – to pomeni, da je avtomobil prodan tistemu, ki je ponudil najvišjo ceno.
  • Odkloni ponudbo – to pomeni, da avtomobil ni prodan in da najvišji ponudnik zamuja. Prodajalec lahko nato avtomobil ponovno ponudi na dražbi.
  • Podati nasprotno ponudbo – Prodajalec kupcu predlaga novo ceno. Ta cena mora biti višja od prvotne zmagovalne ponudbe.

Če se prodajalec odloči za nasprotno ponudbo, se začne novo 24-urno okno. V tem 24-urnem pogajalskem obdobju se morata kupec in prodajalec dogovoriti o novi ceni. Če se to ne zgodi, se ponudba samodejno zavrne in prodaja ni več mogoča.

Ko kupec prejme nasprotno ponudbo, ima štiri možnosti:

    .

  • Prevzame ponudbo – to pomeni, da se kupec strinja z nakupom avtomobila po ceni, navedeni v nasprotni ponudbi.
  • Poslati novo protiponudbo – Prodajalec bo imel nato možnost sprejeti ali zavrniti ponudbo ali predložiti novo lastno protiponudbo.
  • Zastavi pri prvotni ponudbi – S tem prodajalcu sporočite, da kupec ni pripravljen plačati več od njegove najvišje ponudbe. Prodajalec lahko nato ponudbo sprejme ali zavrne.
  • Odstopi od pogajanj – Kupec se odloči, da bo odstopil, avtomobil ni prodan, prodajalec pa ga lahko ponovno ponudi na dražbi.

Kupci in prodajalci si lahko do konca 24-urnega obdobja pogajanj pošiljajo nasprotne ponudbe. OPENLANE bo ob vsaki nasprotni ponudbi drugo stranko obvestila po elektronski pošti, da se bo lahko čim hitreje odzvala.

*Prodajni portal OPENLANE še ni na voljo v vseh državah. Pri prodajalcih iz Združenega kraljestva bo prodajalca zastopala naša dražbena ekipa.