Wanneer een veiling eindigt, wordt het hoogste bod ter goedkeuring naar de verkoper gestuurd. Verkopers hebben dan 24 uur de tijd om een van de drie antwoorden te sturen via het OPENLANE Sell-portaal*:

  • Het bod aanvaarden – Dit betekent dat de auto wordt verkocht aan de hoogste bieder.
  • Weiger het bod – Dit betekent dat de auto niet wordt verkocht en dat de hoogste bieder het bod misloopt. De verkoper kan de auto dan opnieuw veilen.
  • Een tegenbod doen – De verkoper stelt de koper een nieuwe prijs voor. Deze prijs moet hoger zijn dan het oorspronkelijke winnende bod.

Als de verkoper kiest voor een tegenbod, begint een nieuwe periode van 24 uur. Binnen deze onderhandelingsperiode van 24 uur moeten koper en verkoper het eens worden over een nieuwe prijs. Gebeurt dit niet, dan wordt het bod automatisch afgewezen en is de koop van de baan.

Wanneer de koper een tegenbod ontvangt, heeft hij vier opties:

  • Het bod aanvaarden – Dit betekent dat de koper ermee instemt de auto te kopen voor de in het tegenbod vermelde prijs.
  • Een nieuw tegenbod doen – De verkoper heeft dan de mogelijkheid om het bod te accepteren of af te wijzen, of zelf een nieuw tegenbod te doen.
  • Bij het oorspronkelijke bod blijven – Hiermee laat de verkoper weten dat de koper niet bereid is meer te betalen dan zijn hoogste bod. De verkoper kan het bod dan accepteren of afwijzen.
  • De onderhandeling afbreken – De koper kiest ervoor weg te lopen, de auto wordt niet verkocht en het staat de verkoper vrij de auto opnieuw te veilen.

Kopers en verkopers kunnen elkaar tegenbiedingen doen tot het einde van de onderhandelingsperiode van 24 uur. Bij elk tegenbod zal OPENLANE de andere partij via e-mail op de hoogte brengen, zodat deze zo snel mogelijk kan reageren.

*Het OPENLANE Sell-portaal is nog niet in alle landen beschikbaar. Voor Britse verkopers zal ons veilingteam de verkoper vertegenwoordigen.