Po skončení aukcie sa najvyššia ponuka odošle predávajúcemu na schválenie. Predávajúci majú potom 24 hodín na zaslanie jednej z troch odpovedí prostredníctvom portálu OPENLANE Sell*:

  • Prijatie ponuky – to znamená, že vozidlo je predané záujemcovi s najvyššou ponukou.
  • Odmietnuť ponuku – To znamená, že auto nie je predané a najvyššia ponuka chýba záujemcovi. Predávajúci potom môže auto vydražiť znova.
  • Predložiť protinávrh – Predávajúci navrhne kupujúcemu novú cenu. Táto cena musí byť vyššia ako pôvodná víťazná ponuka.

Ak sa predávajúci rozhodne predložiť protinávrh, začína plynúť nové 24-hodinové okno. V rámci tohto 24-hodinového obdobia rokovaní sa kupujúci a predávajúci musia dohodnúť na novej cene. Ak sa tak nestane, ponuka je automaticky odmietnutá a predaj je zrušený.

Keď kupujúci dostane protinávrh, má štyri možnosti:

  • Prijať ponuku – to znamená, že kupujúci súhlasí s kúpou vozidla za cenu uvedenú v protinávrhu.
  • Zaslať novú protinávrh – Predávajúci bude mať potom možnosť prijať alebo odmietnuť ponuku, prípadne predložiť nový vlastný protinávrh.
  • Zostať pri pôvodnej ponuke – Predávajúci tým dáva najavo, že kupujúci nie je ochotný zaplatiť viac, ako je jeho najvyššia ponuka. Predávajúci potom môže ponuku prijať alebo odmietnuť.
  • Odstúpiť od rokovania – Kupujúci sa rozhodne odísť, auto sa nepredá a predávajúci ho môže vydražiť znova.

Kupujúci a predávajúci si môžu navzájom posielať protinávrhy až do konca 24-hodinového obdobia vyjednávania. Pri každej protinávrhu bude OPENLANE druhú stranu informovať e-mailom, aby mohla čo najrýchlejšie reagovať.

*Predajný portál OPENLANE zatiaľ nie je dostupný vo všetkých krajinách. V prípade predajcov zo Spojeného kráľovstva bude predajcu zastupovať náš aukčný tím.