Όταν τελειώνει μια δημοπρασία, η υψηλότερη προσφορά αποστέλλεται στον πωλητή προς έγκριση. Οι πωλητές έχουν στη συνέχεια 24 ώρες για να στείλουν μία από τις τρεις απαντήσεις μέσω της πύλης OPENLANE Sell*:

  • Αποδοχή της προσφοράς – Αυτό σημαίνει ότι το αυτοκίνητο πωλείται στον πλειοδότη.
  • Απορρίψτε την προσφορά – Αυτό σημαίνει ότι το αυτοκίνητο δεν πωλείται και ο πλειοδότης με την υψηλότερη προσφορά χάνει. Ο πωλητής μπορεί στη συνέχεια να δημοπρατήσει ξανά το αυτοκίνητο.
  • Καταθέστε αντιπροσφορά – Ο πωλητής προτείνει μια νέα τιμή στον αγοραστή. Η τιμή αυτή πρέπει να είναι υψηλότερη από την αρχική νικητήρια προσφορά.

Εάν ο πωλητής επιλέξει να κάνει αντιπροσφορά, αρχίζει ένα νέο παράθυρο 24 ωρών. Εντός αυτής της 24ωρης περιόδου διαπραγμάτευσης, ο αγοραστής και ο πωλητής πρέπει να συμφωνήσουν σε μια νέα τιμή. Εάν αυτό δεν συμβεί, η προσφορά απορρίπτεται αυτόματα και η πώληση είναι εκτός διαπραγμάτευσης.

Όταν ο αγοραστής λάβει αντιπροσφορά, έχει τέσσερις επιλογές:

  • Αποδοχή της προσφοράς – Αυτό σημαίνει ότι ο αγοραστής συμφωνεί να αγοράσει το αυτοκίνητο στην τιμή που δίνεται στην αντιπροσφορά.
  • Αποστολή νέας αντιπροσφοράς – Ο πωλητής θα έχει στη συνέχεια τη δυνατότητα να αποδεχτεί ή να απορρίψει την προσφορά ή να υποβάλει μια νέα δική του αντιπροσφορά.
  • Επιμείνετε στην αρχική προσφορά – Με αυτόν τον τρόπο γνωστοποιείται στον πωλητή ότι ο αγοραστής δεν είναι διατεθειμένος να πληρώσει περισσότερα από την υψηλότερη προσφορά του. Ο πωλητής μπορεί στη συνέχεια να αποδεχτεί ή να απορρίψει την προσφορά.
  • Εγκαταλείψτε τη διαπραγμάτευση – Ο αγοραστής επιλέγει να αποχωρήσει, το αυτοκίνητο δεν πωλείται και ο πωλητής είναι ελεύθερος να το βγάλει ξανά σε δημοπρασία.

Οι αγοραστές και οι πωλητές μπορούν να στέλνουν ο ένας στον άλλον αντιπροσφορές μέχρι το τέλος της 24ωρης περιόδου διαπραγμάτευσης. Κάθε φορά που γίνεται αντιπροσφορά, η OPENLANE θα ενημερώνει το άλλο μέρος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να μπορεί να αντιδράσει το συντομότερο δυνατό.

*Η πύλη OPENLANE Sell δεν είναι ακόμη διαθέσιμη σε όλες τις χώρες. Για τους πωλητές του Ηνωμένου Βασιλείου, η ομάδα δημοπρασιών μας θα εκπροσωπεί τον πωλητή.