OPENLANE EUROPE SATIN ALMA HÜKÜM VE KOŞULLARI

 

1) KAPSAM. Bu Hüküm ve Koşullar (“H&K”), Satıcı ile OPENLANE Europe arasındaki motorlu taşıt satış sözleşmesinin şartlarını belirler.Satıcı tarafından sunulan her araç bu Hüküm ve Koşullara tabidir.

 

OPENLANE Europe“, OPENLANE Europe NV veya OPENLANE Europe Holding NV, OPENLANE Europe NV, OPENLANE Belgium NV, OPENLANE Nederland B.V., OPENLANE Deutschland GmbH, OPENLANE France SAS, OPENLANE Italia S.R.L. ve OPENLANE Subastas España, S.L.’den herhangi biri anlamına gelir.

 

Satıcı“, aşağıdaki kategorilerden birinde ticaret yapan aşağıda imzası bulunan tüzel kişi veya gerçek kişi anlamına gelir: filo sahibi (kamu veya özel), leasing şirketi, kiralama şirketi, araç tüccarı/bayisi veya profesyonel amaçlarla hareket eden özel kişi.

 

2) SATICI ONAYLARI. Satıcı, OPENLANE Europe’a satış için bir araç sunarak, her bir araç için aşağıdakileri onaylar ve taahhüt eder:

  • Satıcı aracın sahibidir ve herhangi bir haciz ve takyidat olmayan araç üzerindeki tüm haklara sahiptir. Devir tarihinde araç üzerinde ödenmemiş bir borç bulunmamaktadır.
  • Satıcı, araç belgelerine (tescil belgesi ve uygunluk belgesi dahil) sahiptir ve bunları taahhütlü posta yoluyla OPENLANE Europe’a sunacaktır.*Satıcı tescil belgesine veya uygunluk belgesine sahip değilse, Satıcı açık artırmadan önce OPENLANE Europe’u bilgilendirecektir.
  • Tescil belgesi veya uygunluk belgesi üzerindeki bilgiler araç bilgileriyle eşleşir. Satıcı tarafından sağlanan araç bilgileri doğru ve eksiksizdir.
  • Satıcı, araçta hatalı kilometre sayacı da dahil olan ancak bununla sınırlı olmayan bilinen herhangi bir teknik kusur ve kaza sonucu onarılan herhangi bir hasar hakkında OPENLANE Europe’u bilgilendirmiştir. Hasarın çarpışma, kaza, hava durumu veya başka bir olaydan kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaksızın onarım beyanı yapılmalıdır.Araç bilgilerinde detaylandırılan durumlar haricinde araçta herhangi bir hasar ve kusur bulunmayacaktır.
  • Satıcı, aracın KDV kurallarına tabi olduğunu veya marj planının (aracın satın alınması için KDV düşülmediyse) geçerli olduğunu OPENLANE Europe’a bildirmiştir.

 

3) OPENLANE EUROPE SATIN ALMA. OPENLANE Europe, kendi takdirine bağlı olarak aracı Satıcıdan satın almayı kabul edebilir. Satıcı satışı onayladıktan sonra, aksi kararlaştırılmadıkça, aracı ve araç belgelerini OPENLANE Europe tarafından belirlenen nakliye şirketi tarafından teslim alınmak üzere teslim etmelidir. Satıcı, aracın teslim edildiği ve kararlaştırılan teslimat yerinde muayene edildiği ana kadar hasar veya hırsızlık riskini ve sorumluluğunu üstlenir.

 

4) ÖDEME VE FATURA. Aksi kararlaştırılmadıkça, OPENLANE Europe satıcının faturasını ancak (1) aracın kararlaştırılan yerde teslim edildiğine, (2) muayene raporu ve (3) araç belgelerinin teslim alındığına dair onay alındıktan sonra ödeyecektir. Satıcının faturasının  OPENLANE Europe tarafından ödenmesinden sonra,  OPENLANE Europe aracın sahibi olur ve Satıcı gerektiğinde mülkiyet devrine uymak için gerekli işlemleri zamanında yapacaktır.

 

5) OPENLANE EUROPE İPTALİ. Aracın teslim alınması veya kabul edilmesinin ardından OPENLANE Europe, aracı muayene etme (veya kendi adına muayene ettirme) ve aracın Satıcı tarafından sağlanan araç bilgileri ve açıklamalarına uygun olduğundan emin olma hakkına sahiptir.Açık artırma öncesinde OPENLANE Europe’a bildirilmeyen ve Satıcının spesifikasyonlara uygun onarım masraflarını kabul etmediği teknik kusurlar veya Satıcı tarafından sağlanan bilgiler ile araca ve gerçeğe dair bilgiler (opsiyonlar, motor, yaş, kilometre ve hasar gibi) arasında farklılıklar olması durumunda, ortaya çıkan hasar veya farklılıklar bir dizi spesifikasyonun sunulmasından sonra Satıcı tarafından tazmin edilmediği sürece OPENLANE Europe satın alma işlemini iptal edebilir.

 

6) GİZLİLİK. Satıcı, OPENLANE Europe’un önceden verilmiş yazılı izni olmadan, kendisine OPENLANE Europe tarafından veya adına ifşa edilen tüm gizli bilgileri (fiyatlandırma dahil olan ancak bununla sınırlı olmayan) gizli tutacak, bu bilgileri yalnızca bu Hüküm ve Koşullar kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kullanacak ve bu bilgileri herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmeyecektir.

 

7) TAZMİNAT. Satıcı, bu Hüküm ve Koşulların (Kloz 2’deki teyitler ve vaatler de dahil) Satıcı tarafından ihlalinden kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak OPENLANE Europe tarafından maruz kalınan veya yaşanan her türlü kayıp, hasar, talep, maliyet veya harcamaya karşı OPENLANE Europe’u tazmin edecek, savunacak ve masun tutacaktır.

 

8) GEÇERLİ KANUN. Bu Hükümler ve Koşullar, kanunlar ihtilafı kurallarına atıfta bulunmaksızın Belçika kanunlarına göre yönetilir ve yorumlanır. Belçika, Leuven mahkemeleri, bu Hüküm ve Koşullardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek tüm anlaşmazlıkları çözmek için münhasır yargı yetkisine sahip olacaktır.

 

9) EK KOŞULLAR. Satıcı, OPENLANE Europe’un Satıcının kullanımına sunacağı ve zaman zaman OPENLANE Europe tarafından değiştirilebilecek OPENLANE Satıcı Açık Artırma Yönetimi İlkelerine uymayı kabul eder. Satıcı, değiştirilmiş sürümlerin Satıcıya e-posta veya web sitesi ilanı dahil olmak üzere elektronik yollarla sağlanabileceğini kabul ve beyan eder.

 

10) DENETİMLER. Satıcı, aşağıdakilerin gözden geçirilmesini içerebilen ancak bunlarla sınırlı olmayan OPENLANE Europe’un satıcı denetim prosedürlerine izin verir ve bunlarla işbirliği yapmayı kabul eder: (i) web sitesi ve tesisler; (ii) KDV; (iii) kredi itibarı; (iv) imzalanmış Hüküm ve Koşullar; (v) araçlar ve belgeler; ve (vi) banka hesabı.

 

11) ÇEŞİTLİ. Bu Hüküm ve Koşullar’ın bir hükmünün nihai olarak geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse veya bu hale gelirse, söz konusu hüküm, mümkünse taraflarca, başlangıçtaki niyetlere mümkün olduğunca yakın olan geçerli, yasal ve uygulanabilir bir madde ile değiştirilecektir, veya bu mümkün değilse silinmiş sayılacaktır. Bu Hüküm ve Koşullar İngilizce olarak hazırlanmıştır ve hükümleri, Kloz 7’de belirtilen yürürlükteki yasalara ve bunların İngilizce dilindeki genel kabul görmüş anlamlarına göre yorumlanacak ve yorumlanacaktır. Bu Hüküm ve Koşulların herhangi bir çevirisi yalnızca tarafların rahatlığı içindir ve hiçbir taraf için bağlayıcı olmayacaktır. Bu Hüküm ve Koşullar kapsamında veya bunlarla bağlantılı olarak her bir tarafın haklarından ve çözüm yollarından yalnızca diğer tarafa açık yazılı bildirimde bulunularak feragat edilebilir. Herhangi bir feragat, yalnızca verildiği durumda ve verildiği amaç için geçerli olacaktır.

 

* Belirli satışlar için, OPENLANE Europe ödeme yapmadan önce araç belgelerinin renkli, okunabilir bir kopyasını veya orijinal halini talep edebilir; Satıcı, açık artırmadan önce bu konuda bilgilendirilecektir.