Margines to dobra droga do osiągnięcia korzyści. Ale może nie tylko!

W naszym poprzednim artykule przeanalizowaliśmy, w jaki sposób lepsze zrozumienie ceny końcowej każdego pojazdu było kluczowym czynnikiem udanego procesu aukcji. W przypadku sprzedawców, ukierunkowanie na szeroką gamę rynków zapewnia, że ​​kraj o najwyższej sprzedaży znajduje się wśród nich, co pomaga w optymalizacji wyników sprzedaży. A dla kupujących, podkreślając lokalną cenę konsumencką, pozwala im to licytować po wyższej cenie niż koledzy z innych rynków i nadal osiągać dobry zysk.

Dzisiaj zrozumiemy, jak szeroka wiedza rynkowa, nie tylko skupiona na cenie czy marży, może poprawić wyniki aukcji, łącząc właściwe produkty (i ich sprzedawców) z właściwym targetem.

Głównym założeniem naszej analizy jest to, że dla sprzedawcy najlepszym sposobem sprzedaży pojazdu, zarówno lokalnie, jak i za granicą, jest nie tylko cena końcowa dla konsumenta, ale także oczekiwany czas sprzedaży. Jednocześnie dla kupujących zrozumienie prędkości rotacji może zwrócić uwagę na pojazdy, które są rentowne na dłuższą metę, nawet przy niższej marży.

Najpierw zaczniemy od fikcyjnego scenariusza, aby wyjaśnić mechanizm. Później przejdziemy do prawdziwych przykładów, aby pokazać, jak efekt może wpłynąć na aukcje.

Rozważmy dealera. Kupuje samochód na aukcji za 10.000 € z oczekiwaną ceną konsumencką 15.000 €, zgodnie z analizą cenową Gocar Data. Tego samego dnia dealer po drugiej stronie ulicy wygrywa również aukcję samochodu za 10.000 €. Ale nasza analiza cen określa docelową cenę sprzedaży w wysokości 12.000 €. Intuicyjnie wszyscy myślą, że pierwszy krupier jest w znacznie lepszej sytuacji. Większy potencjał marży niesie ze sobą więcej korzyści.

Problem polega na tym, że daje tylko częściową wizję rzeczywistej sytuacji. Korzystając z obserwacji rynku Gocar Data, możemy przewidzieć oczekiwany czas sprzedaży na 35 dni dla pierwszego pojazdu i tylko 10 dni dla drugiego. W tej sytuacji po 10 dniach drugi dealer może ponownie kupić nowy pojazd z przychodami z pierwszej sprzedaży. I jeszcze raz po 10 dniach. W tym samym odstępie czasu, jaki zajęłoby pierwszemu dealerowi sprzedanie swojego pojazdu (około 35 dni), przy marży w wysokości 5000 EUR, jego konkurent dokonał 3 sprzedaży, łącznie 6000 EUR w jego kieszeni. I 3 klientów w trasie, więc więcej możliwości uzyskania przychodów posprzedażowych.

Dla każdego rynku możemy wyszczególnić modele pojazdów o największym potencjale rotacji, a więc o najkrótszym czasie sprzedaży. Po raz kolejny zmienność między rynkami jest wysoka i oferuje wiele możliwości. Nawet jeśli cena na rynku konsumenckim może wydawać się równa na większości rynków, te z krótszym czasem sprzedaży są najlepszymi miejscami do maksymalizacji wartości aktywów.

W tej tabeli (dane niemieckie) skupiliśmy się tylko na głównych markach. Ale każdego dnia, na każdym rynku, nowe pojazdy wystawiane na aukcjach to złote okazje. Kluczowym elementem optymalizacji tego jest zapewnienie wszystkim zaangażowanym stronom przejrzystej i kompleksowej wizji parametrów rynkowych.

Nawet najbardziej popularne modele mają szeroką dystrybucję, gdy analizujemy oczekiwany czas sprzedaży dla każdego kraju.

Dla tego modelu idealnym krajem, o najwyższej wartości rynkowej, wydawałby się Luksemburg. Ale łącząc czas potrzebny na analizę sprzedaży, odkrywamy również dobre możliwości dla rumuńskiego, węgierskiego i amp; Kupcy belgijscy.

Wniosek

Ponownie widzimy, że decyzja oparta na danych może pomóc w optymalizacji przychodów dla wszystkich graczy. Dla sprzedawców zrozumienie właściwych produktów do sprzedaży na aukcjach transgranicznych oczywiście tworzy wartość. Jednocześnie dla kupujących zrozumienie ich lokalnego rynku za pomocą odpowiednich danych pomaga skupić się na rentownych pojazdach, nawet jeśli marża nie jest duża. Pojazdy z niską ofertą lub popularne (lub nawet lepiej oba!) są świetnym dodatkiem do każdego magazynu!