Od prvej protinávrhu zo strany predávajúceho sa začne odpočítavať 24 hodín. Ak ani predávajúci, ani kupujúci neprijali ponuku, posledná ponuka sa automaticky odmietne a predaj sa zruší. Predávajúci sa potom môže rozhodnúť, že vozidlo opäť zaradí do aukcie.