Od první protinabídky prodávajícího se začnou odpočítávat 24hodinové hodiny. Pokud prodávající ani kupující nabídku nepřijali, je poslední nabídka automaticky odmítnuta a prodej je zrušen. Prodávající se pak může rozhodnout, že vůz znovu nabídne do aukce.