Από την πρώτη αντιπροσφορά του πωλητή, ένα ρολόι 24 ωρών θα αρχίσει να μετρά αντίστροφα. Εάν ούτε ο πωλητής ούτε ο αγοραστής έχουν αποδεχτεί την προσφορά, η τελευταία προσφορά απορρίπτεται αυτόματα και η πώληση είναι εκτός συζήτησης. Ο πωλητής μπορεί τότε να επιλέξει να βγάλει το αυτοκίνητο ξανά σε δημοπρασία.