Vanaf het eerste tegenbod van de verkoper begint een klok van 24 uur af te tellen. Als verkoper noch koper het bod hebben aanvaard, wordt het laatste bod automatisch verworpen en is de verkoop van de baan. De verkoper kan er dan voor kiezen de auto opnieuw te veilen.