От момента на първото контрапредложение от страна на продавача започва да тече 24-часов часовник. Ако нито продавачът, нито купувачът не са приели офертата, последната оферта автоматично се отхвърля и продажбата отпада. След това продавачът може да избере отново да обяви автомобила на търг.