Dáte tým druhej strane najavo, že už nie ste ochotní zvýšiť (kupujúci) alebo znížiť (predávajúci) svoju cenu. Druhá strana bude musieť túto ponuku prijať alebo odmietnuť, v tejto chvíli už nie je priestor na protiponuky.