Daje to drugiej stronie znać, że nie jesteś już skłonny do zwiększenia (kupujący) lub zmniejszenia (sprzedający) swojej ceny. Druga strona będzie musiała zaakceptować lub odrzucić tę ofertę, w tym momencie nie ma już miejsca na kontrpropozycje.