Dáte tím druhé straně najevo, že již nejste ochotni zvýšit (kupující) nebo snížit (prodávající) svou cenu. Druhá strana bude muset tuto nabídku přijmout nebo odmítnout, v tomto okamžiku již není prostor pro protinávrhy.