Με αυτόν τον τρόπο ενημερώνετε το άλλο μέρος ότι δεν είστε διατεθειμένοι να αυξήσετε (αγοραστής) ή να μειώσετε (πωλητής) άλλο την τιμή σας. Το άλλο μέρος θα πρέπει να αποδεχτεί ή να απορρίψει αυτή την προσφορά, δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για αντιπροσφορές σε αυτό το σημείο.