Така уведомявате другата страна, че не сте склонни повече да увеличавате (купувач) или намалявате (продавач) цената си. Другата страна ще трябва да приеме или отхвърли тази оферта, като в този момент вече няма място за контраоферти.