Какво се случва, ако се откажа от офертата си?

Така уведомявате другата страна, че не сте склонни повече да увеличавате (купувач) или намалявате (продавач) цената си. Другата страна ще трябва да приеме или отхвърли тази оферта, като в този момент вече няма място за контраоферти.

Мога ли да използвам мобилния си телефон за водене на преговори?

Както уебсайтът adesa.eu, така и порталът OPENLANE Sell* са 100% удобни за мобилни устройства, така че независимо дали купувате или продавате, можете да преговаряте от всеки компютър или смартфон с интернет връзка. *Порталът OPENLANE Sell все още не е достъпен във всички държави. За продавачите от Обединеното кралство нашият екип по търговете ще представлява продавача.

Какво се случва, ако 24-те часа изтекат, без да е постигнато споразумение?

От момента на първото контрапредложение от страна на продавача започва да тече 24-часов часовник. Ако нито продавачът, нито купувачът не са приели офертата, последната оферта автоматично се отхвърля и продажбата отпада. След това продавачът може да избере отново да обяви автомобила на търг.

Мога ли да преговарям за всеки автомобил?

Не. Само продавачите, които използват портала OPENLANE Sell*, могат да изпращат и получават контраоферти. Купувачите няма как да знаят дали даден автомобил ще отговаря на условията за договаряне, така че все пак е в техен интерес да увеличат максимално шансовете си за печалба по време на първоначалния търг. *Порталът OPENLANE Sell все още не е…

Как протича процесът на договаряне?

Когато търгът приключи, най-високата оферта се изпраща на продавача за одобрение. След това продавачите разполагат с 24 часа, за да изпратят един от трите отговора чрез портала OPENLANE Sell*: Приемане на офертата – Това означава, че автомобилът се продава на участника, предложил най-високата цена. Отхвърляне на офертата – Това означава, че автомобилът не е продаден…

Кой прибира автомобила и колко бързо?

Ние се занимаваме с цялата логистика за взимане и доставка в избрани държави: Белгия, Франция, Германия, Италия, Холандия и Обединеното кралство. След като получим плащането, ще се погрижим автомобилът да е извън вашия парцел в рамките на три работни дни (пет работни дни за Германия). Ако се намирате в някоя друга държава, ще трябва да…

Какво ще стане, ако автомобилът ми бъде продаден на международен купувач? (само за континентална Европа)

С OPENLANE международните продажби са възможно най-лесни. Вие продавате директно на нас, а ние се грижим за цялата административна част и логистиката. Това идва с определени предимства:

Как да науча адреса на HUB-а, до който трябва да доставя автомобила?

Ако се намирате в държава, различна от Белгия, Германия, Франция, Италия, Нидерландия или Обединеното кралство, след като присвоите автомобила, ще получите имейл от OPENLANE с информация относно фактурирането и адреса на хъба.