Не. Само продавачите, които използват портала OPENLANE Sell*, могат да изпращат и получават контраоферти. Купувачите няма как да знаят дали даден автомобил ще отговаря на условията за договаряне, така че все пак е в техен интерес да увеличат максимално шансовете си за печалба по време на първоначалния търг.

*Порталът OPENLANE Sell все още не е достъпен във всички държави. За продавачите от Обединеното кралство нашият екип по търговете ще представлява продавача.