Прекратяването на преговорите ви позволява да се откажете от продажбата. Всички оферти отпадат и продавачът може да избере да пусне автомобила в друг търг.