Както уебсайтът adesa.eu, така и порталът OPENLANE Sell* са 100% удобни за мобилни устройства, така че независимо дали купувате или продавате, можете да преговаряте от всеки компютър или смартфон с интернет връзка.

*Порталът OPENLANE Sell все още не е достъпен във всички държави. За продавачите от Обединеното кралство нашият екип по търговете ще представлява продавача.