Izhodiščna cena za vsako vozilo temelji na njegovi tržni vrednosti ali se določi v sodelovanju z vašim osebnim prodajnim strokovnjakom.

Za dražbe v vaših skupnostih lahko ceno ročno določite sami.