Vyvolávacia cena každého vozidla sa určuje na základe jeho trhovej hodnoty alebo v spolupráci s osobným predajným expertom.

V prípade aukcií vo vašich komunitách môžete cenu stanoviť sami manuálne.