Η τιμή εκκίνησης για κάθε όχημα βασίζεται στην αγοραία αξία του ή καθορίζεται σε συνεργασία με τον προσωπικό σας εμπειρογνώμονα πωλήσεων.

Για τις δημοπρασίες στις κοινότητές σας, μπορείτε να ορίσετε εσείς χειροκίνητα την τιμή.