Началната цена за всеки автомобил се определя въз основа на пазарната му стойност или в сътрудничество с вашия личен експерт по продажбите.

За търгове във вашите общини можете сами ръчно да определите цената.