Ponúkame štyri rôzne typy aukcií:

  • Dynamické aukcie

Tie tvoria väčšinu aukcií na adesa.eu. Proces dynamickej aukcie je veľmi jednoduchý: aukcia je nastavená na konkrétne časové obdobie. Kupujúci si môžu kedykoľvek pozrieť, aká je aktuálna najvyššia ponuka. Po skončení aukcie sa prihadzovanie uzatvára.

  • Cieľové aukcie

Cieľové aukcie sú podobné dynamickým aukciám, ale s jedným dôležitým rozdielom: vopred je definovaná rezervná cena. Táto je uvedené v blízkosti aktuálnej ceny. Ak sa počas aukcie dosiahne rezervná cena, predaj je zaručený účastníkovi s najvyššou ponukou.

  • Aukcie typu Kúpiť teraz

V aukcii Kúpiť teraz môžu kupujúci rezervovať auto okamžite ponukou ceny Kúpiť teraz. Je tiež možné predložiť ponuku za nižšiu cenu, ako je cena Kúpiť teraz, avšak v takom prípade má predávajúci právo ponuku prijať alebo odmietnuť. V prípade aukcií „Kúpiť teraz a vyzdvihnúť“ je základný postup rovnaký, ale auto je pripravené na vyzdvihnutie hneď, ako sa aukcia skončí.

  • Slepé aukcie

Slepá aukcia ponúka osobitnú výhodu: kupujúci si navzájom nevidia ponuky. Každý kupujúci môže iba zistiť, či v súčasnosti ponúka najvyššiu ponuku alebo nie.