Προσφέρουμε τέσσερις διαφορετικούς τύπους δημοπρασιών:

  • Δυναμικές δημοπρασίες

Αυτές αποτελούν την πλειοψηφία των δημοπρασιών στην πλατφόρμα της adesa.eu. Οι αγοραστές μπορούν να δουν ποια είναι η τρέχουσα υψηλότερη προσφορά ανά πάσα στιγμή. Η προσφορά κλείνει μόλις ολοκληρωθεί η δημοπρασία. Η προσφορά κλείνει μόλις ολοκληρωθεί η δημοπρασία.

  • Στοχευμένες δημοπρασίες

Οι στοχευμένες δημοπρασίες είναι παρόμοιες με τις δυναμικές δημοπρασίες, αλλά με μια σημαντική διαφορά: η εγγυημένη τιμή [reserved price] καθορίζεται εκ των προτέρων. Αυτή αναγράφεται πλησίον της τρέχουσας τιμής. Εάν επιτευχθεί η εγγυημένη τιμή κατά τη διάρκεια μιας δημοπρασίας, ο πλειοδότης εγγυάται την πώληση.

  • Δημοπρασίας άμεσης αγοράς [Buy Now]

Σε μια δημοπρασία άμεσης αγοράς [Buy Now], οι αγοραστές μπορούν να κατοχυρώσουν ένα αυτοκίνητο καταβάλλοντας το αντίτιμο άμεσης αγοράς. Είναι επίσης δυνατό να υποβάλετε μια προσφορά μικρότερη από εκείνη της άμεσης αγοράς, ωστόσο σε αυτήν την περίπτωση, ο πωλητής έχει το δικαίωμα να αποδεχτεί ή να αρνηθεί την προσφορά. Για τις δημοπρασίες άμεσης αγοράς και παραλαβής «Buy Now and Pick up», η βασική διαδικασία είναι η ίδια, με τη μόνη διαφορά ότι το αυτοκίνητο είναι έτοιμο για παραλαβή αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας.

  • Δημοπρασίες κλειστού τύπου

Οι δημοπρασίες κλειστού τύπου προσφέρουν ένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα: οι πιθανοί αγοραστές δεν βλέπουν ο ένας τις προσφορές του άλλου. Κάθε αγοραστής μπορεί να δει μόνο εάν είναι ο πλειοδότης επί του παρόντος ή όχι.