Nabízíme čtyři různé typy aukcí:

  • Dynamické aukce

Tvoří většinu aukcí na stránkách adesa.eu. Proces dynamické aukce je velmi snadný: aukce probíhá určitou dobu. Kupující se mohou kdykoli podívat, jaká je aktuální nejvyšší nabídka. Přihazování se uzavře, když aukce skončí.

  • Cílové aukce

Cílové aukce se podobají dynamickým aukcím, ale je mezi nimi jeden důležitý rozdíl: Rezervační cena je určena předem. Je uvedena vedle aktuální ceny. Pokud je dosaženo rezervační ceny během aukce, má přihazující s nejvyšší nabídkou prodej zaručen.

  • Aukce Kup nyní

V aukci Kup teď si kupující může vůz okamžitě rezervovat, když nabídne cenu Kup teď. Je také možné podat nabídku za nižší cenu, než je cena Buy Now, avšak v takovém případě má prodávající právo nabídku přijmout nebo odmítnout. U aukcí typu „Kup teď a vyzvedni“ je základní postup stejný, ale vůz je připraven k vyzvednutí ihned po skončení aukce.

  • Slepé aukce

Slepá aukce nabízí specifickou výhodu: kupující nevidí nabídky ostatních. Každý kupec vidí pouze, zda je jeho aktuální nabídka nejvyšší nebo ne.