Nie. Protiponuky môžu posielať a prijímať len predajcovia, ktorí používajú predajný portál OPENLANE*. Kupujúci nemajú možnosť zistiť, či sa o konkrétnom vozidle bude dať vyjednávať, takže je stále v ich najlepšom záujme maximalizovať svoju šancu na výhru počas úvodnej aukcie.

*Predajný portál OPENLANE zatiaľ nie je dostupný vo všetkých krajinách. V prípade predajcov zo Spojeného kráľovstva bude predajcu zastupovať náš aukčný tím.