Όχι. Μόνο οι πωλητές που χρησιμοποιούν την πύλη OPENLANE Sell* μπορούν να στέλνουν και να λαμβάνουν αντιπροσφορές. Δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζουν οι αγοραστές αν ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο θα είναι ή όχι επιλέξιμο για διαπραγμάτευση, οπότε εξακολουθεί να είναι προς το συμφέρον τους να μεγιστοποιήσουν την πιθανότητα να κερδίσουν κατά την αρχική δημοπρασία.

*Η πύλη OPENLANE Sell δεν είναι ακόμη διαθέσιμη σε όλες τις χώρες. Για τους πωλητές του Ηνωμένου Βασιλείου, η ομάδα δημοπρασιών μας θα εκπροσωπήσει τον πωλητή.