Όχι. Μόνο οι πωλητές που χρησιμοποιούν την πύλη OPENLANE Sell* μπορούν να στέλνουν και να λαμβάνουν αντιπροσφορές. Δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζουν οι αγοραστές αν ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο θα είναι ή όχι επιλέξιμο για διαπραγμάτευση, οπότε εξακολουθεί να είναι προς το συμφέρον τους να μεγιστοποιήσουν την πιθανότητα να κερδίσουν κατά την αρχική δημοπρασία.

Μπορείτε να διαπραγματευτείτε στις δημοπρασίες Dynamic, μέχρι να επιτευχθεί η ζητούμενη τιμή πώλησης του οχήματος. Για τις δημοπρασίες Target ή Buy Now, μπορείτε να διαπραγματευτείτε μόνο εάν η προσφορά είναι κάτω από την καθορισμένη τιμή.

*Η πύλη OPENLANE Sell δεν είναι ακόμη διαθέσιμη σε όλες τις χώρες. Για τους πωλητές του Ηνωμένου Βασιλείου, η ομάδα δημοπρασιών μας θα εκπροσωπήσει τον πωλητή.