Môžem pri vyjednávaní použiť mobilný telefón?

Webová stránka adesa.eu aj portál OPENLANE Sell* sú 100 % prispôsobené mobilným zariadeniam, takže či už kupujete alebo predávate, môžete rokovať z akéhokoľvek počítača alebo smartfónu s pripojením na internet. *Portál OPENLANE Sell zatiaľ nie je dostupný vo všetkých krajinách. V prípade predajcov zo Spojeného kráľovstva bude predajcu zastupovať náš aukčný tím.

Môžem vyjednávať o každom vozidle?

Nie. Protiponuky môžu posielať a prijímať len predajcovia, ktorí používajú predajný portál OPENLANE*. Kupujúci nemajú možnosť zistiť, či sa o konkrétnom vozidle bude dať vyjednávať, takže je stále v ich najlepšom záujme maximalizovať svoju šancu na výhru počas úvodnej aukcie. Na dynamických aukciách môžete vyjednávať, až kým sa nedosiahne požadovaná predajná cena vozidla. V prípade…

Ako prebieha proces vyjednávania?

Po skončení aukcie sa najvyššia ponuka odošle predávajúcemu na schválenie. Predávajúci majú potom 24 hodín na zaslanie jednej z troch odpovedí prostredníctvom portálu OPENLANE Sell*: Prijatie ponuky – to znamená, že vozidlo je predané záujemcovi s najvyššou ponukou. Odmietnuť ponuku – To znamená, že auto nie je predané a najvyššia ponuka chýba záujemcovi. Predávajúci potom…