Webová stránka adesa.eu aj portál OPENLANE Sell* sú 100 % prispôsobené mobilným zariadeniam, takže či už kupujete alebo predávate, môžete rokovať z akéhokoľvek počítača alebo smartfónu s pripojením na internet.

*Portál OPENLANE Sell zatiaľ nie je dostupný vo všetkých krajinách. V prípade predajcov zo Spojeného kráľovstva bude predajcu zastupovať náš aukčný tím.