Vzdanie sa vyjednávania vám umožní odstúpiť od predaja. Všetky ponuky sú mimo hry a predávajúci sa môže rozhodnúť zaradiť vozidlo do inej aukcie.