Предлагаме четири различни типа аукциони:

  • Динамични аукциони

Те съставляват по-голямата част от аукционите на adesa.eu. Процесът на динамичния аукцион е много прост: аукционът е пуснат за определен период от време. Купувачите могат по всяко време да видят каква е текущият най-висок залог. Наддаването приключва в края на аукциона.

  • Целеви аукциони

Целевите аукциони са подобни на динамичните аукциони, но с една важна разлика: предварително се определя запазена цена. Тя е посочена близо до текущата цена. Ако запазената цена бъде достигната по време на аукциона, продажбата е гарантирана на участника с най-високо наддаване.

  • Аукциони „Купи сега“

При търг „Купи сега“ купувачите могат да резервират автомобил незабавно, като предложат цената „Купи сега“. Възможно е също така да се подаде оферта за по-малко от цената „Купи сега“, но в този случай продавачът има право да приеме или да откаже офертата. При търговете „Купи сега и вземи“ основният процес е същият, но автомобилът е готов за вземане веднага след приключване на търга.

  • Аукциони „на сляпо“

Аукционът на сляпо предлага особено предимство: купувачите не виждат наддаванията си. Всеки купувач може да види само дали в момента е участникът с най-високо наддаване.