Če se nahajate v Belgiji, Franciji, Nemčiji, Italiji, na Nizozemskem ali v Združenem kraljestvu, boste plačilo prejeli v dveh delovnih dneh po sprejetju ponudbe. Če se ne nahajate v nobeni od teh držav, bomo račun plačali takoj, ko bo vozilo prispelo v vozlišče OPENLANE.