Ако се намирате в Белгия, Франция, Германия, Италия, Нидерландия или Обединеното кралство, ще получите плащането си в рамките на два работни дни след приемането на офертата. Ако не се намирате в някоя от тези държави, ще платим фактурата веднага след като автомобилът пристигне в център на OPENLANE.