Εάν βρίσκεστε στο Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες ή το Ηνωμένο Βασίλειο, θα λάβετε την πληρωμή σας εντός δύο εργάσιμων ημερών από την αποδοχή μιας προσφοράς. Εάν δεν βρίσκεστε σε μία από αυτές τις χώρες, θα πληρώσουμε το τιμολόγιο μόλις το όχημα φτάσει σε έναν κόμβο της OPENLANE.