Podjetje OPENLANE lahko v dražbo vključi vsa evropska vozila in vozila, ki so odobrena za prodajo na evropskem tržišču, in sicer ob predpostavki, da za omenjena vozila predložite ustrezno dokumentacijo.