Η OPENLANE μπορεί να δημοπρατήσει όλα τα ευρωπαϊκά οχήματα και οχήματα που έχουν εγκριθεί προς πώληση στην ευρωπαϊκή αγορά, αρκεί να προσκομίσετε τα απαραίτητα έγγραφα.