OPENLANE може да продава на аукцион всички европейски автомобили и такива, одобрени за продажба на европейския пазар, стига да предоставите необходимите документи.