Rezygnacja z negocjacji umożliwia odstąpienie od sprzedaży. Wszystkie oferty są odrzucane, a sprzedający może zdecydować się na wystawienie samochodu na kolejną aukcję.