Η εγκατάλειψη της διαπραγμάτευσης σας επιτρέπει να αποχωρήσετε από την πώληση. Όλες οι προσφορές δεν ισχύουν και ο πωλητής μπορεί να επιλέξει να βάλει το αυτοκίνητο σε άλλη δημοπρασία.