Ηπειρωτική Ευρώπη

Δυστυχώς, αυτό δεν είναι δυνατόν. Για να μπορέσουμε να κανονίσουμε την πώληση, πρέπει να προσκομίσετε όλα τα έγγραφα του αυτοκινήτου, συμπεριλαμβανομένου του πιστοποιητικού συμμόρφωσης και της άδειας κυκλοφορίας.

Ηνωμένο Βασίλειο

Θα πρέπει να μας ενημερώσετε εάν το V5 είναι διαθέσιμο για το όχημα. Εάν δεν είναι διαθέσιμο, μπορούμε και πάλι να πουλήσουμε το όχημά σας, αλλά πρέπει να μας ενημερώσετε. Σας ζητάμε να επιβεβαιώσετε εάν το όχημα έχει ιστορικό σέρβις και να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει χρηματοδότηση.