Континентална Европа

За съжаление, това не е възможно. За да можем да организираме продажбата, трябва да предоставите всички документи на автомобила, включително сертификата за съответствие и свидетелството за регистрация.

Обединеното кралство

Трябва да ни уведомите дали за автомобила е наличен сертификат V5 или не. Ако не е наличен, ние все пак можем да продадем автомобила ви, но трябва да ни уведомите за това. Молим ви да потвърдите дали автомобилът има сервизна история и да се уверите, че не е финансиран.