Kontinentální Evropa

To bohužel není možné. Abychom mohli prodej zprostředkovat, musíte nám poskytnout všechny doklady k vozu, včetně osvědčení o shodě a osvědčení o registraci.

Velká Británie

Musíte nám sdělit, zda je k vozidlu k dispozici doklad V5. Pokud není k dispozici, můžeme vaše vozidlo přesto prodat, ale musíme o tom být informováni. Žádáme vás, abyste potvrdili, zda má vozidlo servisní historii, a ujistili se, že je bez financí.